درباره بنیاد

_

درباره ما

_

بنیاد خیریه فیروزنیا سازمانی غیر انتفاعی و خصوصی است که توسط سرکار خانم شفیقه فیروزنیا در تاریخ 79/05/23 به شماره ۱۲۱۶۱ به ثبت رسیده است.
شفیقه فیروزنیا (مدیر عامل) – صونا حسین زاده (خزانه دار)- علی برهان اشکوری (نائب رئیس) – سپیده سالم – سیاوش مظفریان – اشرف خانم کتانچیان (تواضع) – محمد حسین توتونچیان

هیئت امنا ء:
شفیقه فیروزنیا – صونا حسین زاده – علی برهان اشکوری – صغری اکبری – اشرف خانم کتانچیان (تواضع) – سپیده سالم (فرنو)- روشنک میررضایی – منیره فرهاد نژاد – امیررضا شرقی – محمد حسین توتونچیان – بتول غفورزاده – لادن میرمیری طهرانی – فاطمه معادی تهرانی – بتول غفورزاده – سرور اکبری (رضوی) – بهاره میرزآقا – امیر صفری – نسترن کیا رستمی – منیر فرهاد نژاد – پرویز سلیمی – ربابه ساعتچی (بازرس) – فرانک سپانلو (بازرس)